Apie Tėvus

Indrė Valantinaitė Nendrelė

Kai jie susitiko primąsyk

Ji pasakė:
„Tu sugėrei mane
kaip palietą rašalo dėmę
savo naujo švarko alkūne“

Ji pasakė:
„Tu įsisėdai į mane
kaip į gumą,
paliktą ant kėdės“

Ji pasakė:
„Tu pažymėjai mane
kaip autobuso bilietą
iki amžių galo tik sau“

Jis tylėjo,
gavęs nuolatinį.
Tylėdavo visada.

___

Iki manęs jie miegojo
Po viena antklode

Po manęs
Mama labai išstorėjo

Tik itin plonos moterys
Mano tėvui patiko

Tad jis pasakė:
„Šiandieną švarką nunešiau valyklon“
Pasakė ir išėjo