Rasa E. Krislas Ra klono Ozyrio aky. Akrostichas „Rankoms“

Rąstą iš akies išrita Ozyris
aukai už kitų krislą, kol nemato                       
nieks savoj aky rąsto, bet išnyra                   
klono akyse augantys primatai,
o tuomet ugnim nuo visatos krašto                                    
sviedžia dievui Ra rąstą, kad išvežtų

Rieduliu dangaus kuo toliau, kad vežtų
amžinus vargus iš akių Ozyrio.
Šitaip Ra naujai gimdo savo kraštą,
yriais iš nakties po kovos, kol mato,
kad užmuš lengvai gyvates primatai,
o tada žmogum Ra iš jų išnyra.

Eigastį dienos, po nakties išnirus
lemia jo kova, kad kas rytą vežtų
Eneadai teist gimstančius primatus.
Keliais aplink Ra vaikštantis Ozyris
teisiamas kartu, bet kai nieks nemato,
rąstais gyvates verčia savo kraštui.

O atgimęs Ra, kaip kasryt ant krašto
Nilo vandenų, tūžmąsčiai išnyrant,
irdamas laivus debesim, nemato
nieko, kas ugny degusius išvežtų.
Ir kada jame gimsta vėl Ozyris,
sakalo akim peržvelgia primatus.

Žemė ir dangus, jų vaikai primatai,
ugnį dievo Ra išdalinę kraštui,
renkasi vardus, kaip iš Ra Ozyris
niekindamas juos, vis naujai išnyra
Akh šviesoj, kad Ra kuo toliau išvežtų
laiveliu nakties Mesktetė, kol mato,

ar dienos laive Mandžete nemato
savo atvaizdų yrantis primatas –
virsmo Ra sūnum. Eneadai vežti
išnaras vaikų iš bedievių krašto
saulės ugnyje vėl stulpu išnyra
inkarnuotas Ra – dieviškas Ozyris.

Et, nemato Ra krašto, kai išnyra
mieganti angis, vežtų ją primatams,
siekiantiems atgimt bent krisle Ozyrio.

*

_____________________________________________
Sekstina eilėraštis iš 6 šešiaeilių strofų ir baigiamojo trieilio; jo pirmosios strofos eilučių paskutiniai žodžiai dėsningai kartojasi kitų strofų eilučių gale.
Saulės dievo Ra dieninis laivelis vad. Mesktetė, naktinis laivelis – Mandžetas. Juo plaukia per požeminį Nilą susikauti su milžiniška gyvate ir ją įveikęs, pradeda naują dieną.
Ozyris susiliejęs su Ra, tampa dvasine Akh šviesa.
Ra gimdo dangų ir žemę, žmonės yra Ra atvaizdai.
Šventasis Ra gyvūnas – sakalas.
Eneada – teologinis ir kosmologinis dievų devynetas.

 

Paaiškinimas:
Akrostichas – eiliuotas tekstas, kurio eilučių pirmosios raidės, skaitant nuo viršaus į apačią, sudaro žodį arba posakį, kartais – autoriaus vardą arba pavardę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *